България
Контакти
Далкия Енерджи Сървисиз

бул. "Мария Луиза" №47

София 1202

+359 (0) 28 13 20 21

mail@dalkia.bg

Далкия Варна

бул. "Янош Хуняди" 5

п. к. 26, гр. Варна

0800 14448 (24/7)

clients@dalkia.bg

Ценова листа за услуги по вътрешните инсталации на клиенти на Далкия Варна - 2015г.

* Посочените цени включват единствено стойността на труда за извършваните ремонти.

Нова търговска политика от 01.10.2014

От 1 Октомври „Далкия Варна" ЕАД променя търговската си политика

 След настъпилите ценови промени и увеличения на цената на топлинната енергия от страна на ДКЕВР, компанията адаптира търговската си политика и цени, но запазва добра социална ориентация спрямо клиентите си

АКТУАЛНО

2015/04/29 | Новина | Далкия Варна

Далкия Варна" ЕАД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуга с предмет:

2015/04/17 | Новина | Далкия Варна

Край на отоплителен сезон 2014-2015 - 30.04.2015г.