България
Контакти
Далкия Енерджи Сървисиз

бул. "Мария Луиза" №47

София 1202

+359 (0) 28 13 20 21

mail@dalkia.bg

Далкия Варна

бул. "Янош Хуняди" 5

п. к. 26, гр. Варна

0800 14448 (24/7)

clients@dalkia.bg

Нова търговска политика от 01.09.2014

От 1 септември „Далкия Варна" ЕАД променя търговската си политика

 След настъпилите ценови промени и увеличения на цената на топлинната енергия от страна на ДКЕВР, компанията адаптира търговската си политика и цени, но запазва добра социална ориентация спрямо клиентите си

АКТУАЛНО

2014/08/11 | Новина | Далкия Варна

"Далкия Варна" ЕАД продава атрактивен имот със сграда

„Далкия Варна" продава терен от 851 кв.м., с построената върху него сграда със ЗП 198 кв.м., в гр. Варна, жк Трошево / до сградата на „Експресбанк"/.

2014/08/07 | Новина | Далкия Варна

"Далкия Варна" ЕАД стартира тръжна процедура

за изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителните уредби 20/6/0 , на обект "Далкия Варна" ЕАД, гр. Варна