България
Контакти
Далкия Енерджи Сървисиз

бул. "Мария Луиза" №47

София 1202

+359 (0) 28 13 20 21

mail@dalkia.bg

Далкия Варна

бул. "Янош Хуняди" 5

п. к. 26, гр. Варна

0800 14448 (24/7)

clients@dalkia.bg

Ценова листа за услуги по вътрешните инсталации на клиенти на Далкия Варна - 2015г.

* Посочените цени включват единствено стойността на труда за извършваните ремонти.

Нова търговска политика от 01.10.2014

От 1 Октомври „Далкия Варна" ЕАД променя търговската си политика

 След настъпилите ценови промени и увеличения на цената на топлинната енергия от страна на ДКЕВР, компанията адаптира търговската си политика и цени, но запазва добра социална ориентация спрямо клиентите си

АКТУАЛНО

2014/11/20 | Новина | Далкия Варна

„Далкия - Варна" ЕАД оповестява  за разглеждане Общи условия

За продажба на топлинна енергия от "Далкия - Варна" ЕАД на клиенти за небитови нужди в град Варна.