България
Контакти
Далкия Енерджи Сървисиз

бул. "Мария Луиза" №47

София 1202

+359 (0) 28 13 20 21

mail@dalkia.bg

Далкия Варна

бул. "Янош Хуняди" 5

п. к. 26, гр. Варна

0800 14448 (24/7)

clients@dalkia.bg

Нова търговска политика от 01.09.2014

От 1 септември „Далкия Варна" ЕАД променя търговската си политика

 След настъпилите ценови промени и увеличения на цената на топлинната енергия от страна на ДКЕВР, компанията адаптира търговската си политика и цени, но запазва добра социална ориентация спрямо клиентите си

АКТУАЛНО

2014/09/10 | Новина | Далкия Варна

Далкия Варна ЕАД открива процедура

За избор на изпълнител с предмет „Публикацияпо повод финализиране на проект".

2014/09/10 | Новина | Далкия Варна

Далкия Варна ЕАД открива процедура за избор на изпълнител с предмет

„Сертифициране на въведената Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BSOHSAS 18001".

2014/09/04 | Новина | Далкия Варна

Далкия Варна ЕАД стартира процедура

 За избор на изпълнител с предмет „Одит на проекта"