България
Контакти
Далкия Енерджи Сървисиз

бул. "Мария Луиза" №47

София 1202

+359 (0) 28 13 20 21

mail@dalkia.bg

Далкия Варна

бул. "Янош Хуняди" 5

п. к. 26, гр. Варна

0800 14448 (24/7)

clients@dalkia.bg

Далкия Варна


Нашата мисия е да направим енергията достъпна навсякъде, където има нужда от нея, да оптимизираме разходите в комбинация с намалени последици над околната среда.

Далкия планира да направи във Варна и региона това, което вече успешно успя да постигне в другите държави. Нашата основна дейност е да помагаме на клиентите ни в оптимизирането на енергийната ефективност. От създаване на проект до снабдяване с енергия и поддържане на системите нашата цел е да намалим негативното влияние върху природата, да редуцираме употребата на нефт, въглища и други невъзобновяеми горива.

Ние се стремим да помогнем на нашата планета, като увеличим употребата на възобновяема енергия и използваме екологични решения.